Bestillingsfrister:

Innen kl 12:00 dagen før hentning tirsdag – lørdag

Innen kl 12:00 fredag før hentning mandag

Konditorvarer:

Bestilles 2 dage før hentning