Bestillingsfrister: PÅSMURT

Innen kl 12:00 dagen før hentning tirsdag – lørdag

Innen kl 12:00 fredag ?før hentning mandag

Konditorvarer: KAKER

Bestilles 2 dage før hentning