Bestillingsfrister: PÅSMURT

Innen kl 10:00 dagen før hentning tirsdag – lørdag

Innen kl 10:00 fredag ???før hentning mandag

Konditorvarer: KAKER

Bestilles 2 dage før hentning